German – French

German – French
German – French

Νέα τμήματα καθ’όλη τη χρονιά!

Tα τμήματα Γαλλικών και Γερμανικών είναι ολιγομελή και σχηματίζονται κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργηθούν και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Τα σχολεία μας

Εθνικής Αντιστάσεως 142 & Ισιδώρου 15
Δημοκρατίας 59B
Xanthakis Foreign Languages Heraklion Crete
Social Rating
5.0
Based on 58 reviews
Google Rating
5.0
Based on 9 reviews
Google Rating
5.0
Based on 3 reviews
Facebook Rating
5.0
Based on 46 reviews
Δρακοντοπούλου 17
Εθν. Αντιστάσεως 142 & Ισιδώρου 15