Kindergarten 4-5 ετών

Kindergarten 4-5 ετών
Kindergarten 4-5 ετών

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με καινοτόμες και διασκεδαστικές μεθόδους.

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω βίντεο κινουμένων σχεδίων, ιστοριών, τραγουδιών, κίνησης, και πολλές άλλες δραστηριότητες ενώ με την πλατφόρμα εκμάθησης το μάθημα συνεχίζεται και στο σπίτι με τη δική σας συμμετοχή και παρακολούθηση της προόδου του παιδιού!

Από τα πρώτα κιόλας μαθήματα διαπιστώσετε την πρόοδο του παιδιού στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα από κάτι διασκεδαστικό που ενθουσιάζει!

Μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν διάφορους τρόπους που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, πλουτίζοντας παράλληλα και το λεξιλόγιό τους – τη βάση για την περαιτέρω εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Το πρόγραμμα εστιάζει όχι μόνο στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας αλλά και της κατανόησης του κόσμου που περιβάλλει τα παιδιά και στον οποίο ανήκουν, δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για το μέλλον τους.

Ειδικότερα στοχεύουμε σε:

✔ Σωστό, θετικό ξεκίνημα με ενθουσιασμό!
✔  Ένα απολαυστικό μάθημα με τη χρήση τραγουδιών, ιστοριών, και παιχνιδιών.
✔ Την κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά στην Αγγλική γλώσσα.
✔ Ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και των βασικών εννοιών.
✔ Έκθεση των παιδιών στην αγγλική γλώσσα (ακούγοντας τη παιδαγωγό και διαβάζοντας) ώστε να ενισχυθεί η γλωσσική ανάπτυξή τους.
✔Χρησιμοποίηση των γνώσεων που διαθέτουν στη μητρική τους γλώσσα για την ανάπτυξη της αγγλικής ως ξένης γλώσσας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η κατανόησή της.

ELT EXCELLENCE AWARDS WINNERS

Τα σχολεία μας και το πρόγραμμα Lego Stories βραβεύονται με
ELT Excellence Award για το 2022!

More

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στα παιδιά σας ότι πιο σύγχρονο γι’ αυτό δεν σταματάμε ποτέ να ψάχνουμε καινοτόμες ιδέες!

Τα σχολεία μας

Λασκαράτου 20,  Μεσαμπελιές
Εθνικής Αντιστάσεως 142 & Ισιδώρου 15
Δημοκρατίας 59B
Xanthakis Foreign Languages Heraklion Crete
Social Rating
5.0
Based on 58 reviews
Google Rating
5.0
Based on 9 reviews
Google Rating
5.0
Based on 3 reviews
Facebook Rating
5.0
Based on 46 reviews
Δρακοντοπούλου 17
Εθν. Αντιστάσεως 142 & Ισιδώρου 15
Φόρμα Εγγραφής