Μέτρα Προστασίας από τον Covid-19

Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών με την πανδημία COVID-19, προσαρμόζουμε τον τρόπο λειτουργίας μας προκειμένου να διατηρήσουμε τη δημόσια υγεία και να παραμείνουμε ασφαλείς.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

 • Προσέλευση ακριβώς την ώρα του μαθήματος & άμεση αποχώρηση μετά το τέλος αυτού.
 • Μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών.
 • Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη.
 • Καθορίζεται ένας ειδικός χώρος σε περίπτωση ανάγκης.
 • Δεν επιτρέπονται επισκέπτες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Με βάση τις τελευταίες οδηγίες των ειδικών αλλά και σε πλήρη εναρμόνιση με τις τρέχουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

1. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 1. Καθημερινή εποπτεία της κατάστασης υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών για την έγκαιρη αναγνώριση παιδιών και εκπαιδευτικών με συμπτώματα συμβατά με τη νέα νόσο.
 2. Καθημερινή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής.
 3. Ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών και εκπαιδευτικών με την συμβολή ειδικών επαγγελματιών όπου κριθεί απαραίτητο.
 4. Επιτρέπεται η προαιρετική χρήση μη-ιατρικής προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές, τηρώντας τους όρους σωστής χρήσης της (βλ. σχετικές οδηγίες/βίντεο στην τηλεόραση). Η χρήση της μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην καλλιεργηθεί το αίσθημα ψευδούς ασφάλειας από την χρήση της μάσκας ή ανάρμοστες συμπεριφορές διάκρισης και προαγωγής στίγματος από μαθητές που προαιρετικά χρησιμοποιούν ή όχι την μάσκα.

2. ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

α. Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη.

   • Υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες.
   • Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες όπου αυτό είναι εφικτό.
   • Κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών με δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα διαλύματα με τουλάχιστον 70% αλκοόλη).
   • Χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις).

β. Η διαρρύθμιση των τάξεων θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο.
γ. Καθορίζεται ένας ειδικός χώρος στον οποίο σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να οδηγηθεί και να παραμείνει εκεί μέχρι τη μεταφορά του οποιοδήποτε ατόμου εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 μέσα στο σχολικό κτίριο. Στον συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν χειρουργικές μάσκες, γάντια και αλκοολούχο αντισηπτικό.

3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 1. Περιορισμός της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών τάξεων- τμημάτων.
  Τα μαθήματα θα ξεκινούν κανονικά αλλά θα υπάρχει χρόνος να καθαριστεί η αίθουσα και να αποχωρήσουν οι μαθητές χωρίς να έρθουν σε επαφή με το επόμενο τμήμα.
 2. Αποφεύγεται η συγκέντρωση σε κλειστούς χώρους αφού θα ανασταλεί η χρήση των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων αναμονής.
Xanthakis Foreign Languages Heraklion Crete
Social Rating
5.0
Based on 58 reviews
Google Rating
5.0
Based on 9 reviews
Google Rating
5.0
Based on 3 reviews
Facebook Rating
5.0
Based on 46 reviews
Δρακοντοπούλου 17
Εθν. Αντιστάσεως 142 & Ισιδώρου 15